Téma roku a priority
---
Stálá expozice
---
Výstavy
---
Přednášky, besedy
---
Vlastivědný časopis
---
Exkurze
---
Tématické soutěže pro školy
---
Projekce dokumentárních filmů
---
Audio a video archiv
---
Spřátelené weby
---
Fotogalerie

Rozšiřujeme povědomí o Hlučínsku, podporujeme a propagujeme činnost Muzea Hlučínska!

SPOLEČNOST PŘÁTEL MUZEA HLUČÍNSKA občanské sdružení

Motto:

Hlučínsko není pouze zeměpisný pojem. Je to fenomén se specifickou historií, která vtiskla regionu a jeho obyvatelstvu jedinečnou podobu. Aby si Hlučínsko uchovalo svoji identitu, musí se stát předmětem zájmu rozumných lidí různých profesí a generací, kteří jsou ochotni se nezištně angažovat v jeho prospěch.


(ze stanov občanského sdružení)

Hlavním posláním občanského sdružení je uchovat originální identitu hlučínského regionu ve všech různých podobách (zvyky, tradice, historie, folklor, materiální dědictví apod. …). Společným jmenovatelem všech aktivit je osvěta a šíření správného povědomí o Hlučínsku nejen pro návštěvníky, kteří přicházejí do regionu, ale především u místních obyvatel.
Živou tvůrčí společnost a její identitu mohou uchovat pro příští generace pouze lidé, kteří si hájí vlastní tradici, kořeny a smysluplně je rozvíjejí. Protože tyto ideje prosazuje Muzeum Hlučínska, rozhodli jsme se jako jeho příznivci pro název našeho občanského sdružení „Společnost přátel Muzea Hlučínska“. Právě aktivní podpora činnosti Muzea Hlučínska je naší prioritou.
Jsme sdružení nepolitické. Chceme dosahovat našich cílů ve vzájemné spolupráci se Sdružením obcí Hlučínska jako jeho dobrý partner a pomocník. Předmětem našeho zájmu je rovněž otevřená spolupráce se školami a vzdělávacími institucemi všeobecně, společenskými organizacemi apod. Systematicky komunikujeme s občany za účelem zachování dědictví materiálního (pomoc Muzeu Hlučínska při sběru exponátů) i duchovního (uchování autentických výpovědí a vzpomínek pamětníků apod.).

Vážení občané, věříme, že činnost našeho občanského sdružení nalezne u Vás svoji přízeň a získá si Vaši oblibu. Vždyť podpora kořenů a tradic z nichž vyrůstáme, posiluje naší vlastní identitu. Svoji veřejnou podporu občanskému sdružení můžete vyjádřit na www.podpora.spmh.cz Děkujeme Vám za Vaši přízeň.


Priority:

  • podpora vzniku stálé expozice věnované celému Hlučínsku
  • vydávání vlastivědného časopisu „Hlučínsko“
  • přednášky, besedy, diskuzní fóra
  • výstavy
  • exkurze
  • tématické soutěže pro školy

Aktuálně

OHODNOŤTE NÁS!

OHODNOŤTE NÁS!

Soutěžíme My i Vy! Na https://www.do-muzea.cz/
Manželství ve středověku

Manželství ve středověku

Všechno, co jste chtěli vědět o středověkém manželství, ale báli jste se zeptat!