Temat roku i priorytety
---
Wystawy stałe
---
Wystawy
---
Wykłady, spotkania
---
Czasopismo krajoznawcze
---
Wycieczki
---
Konkursy tematyczne dla szkół
---
Projekcje filmów dokumentalnych
---
Audio i wideo archiwum
---
Zaprzyjaźnione linki
---
Galeria zdjęć
Rozpowszechniamy wiedzę o Hlučínsku, wspieramy i propagujemy Muzeum Hlučínska!

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MUZEUM HLUČÍNSKA, stowarzyszenie obywatelskie

Motto:
 
     Hlučínsko to nie tylko pojęcie geograficzne. To niezwykłe zjawisko ze swoją specyficzną historią, która nadaje charakter regionowi a jego mieszkańcom wyjątkowe oblicze. Aby Hlučínsko zachowało swoją tożsamość, musi stać się przedmiotem zainteresowania mądrych ludzi różnych zawodów i pokoleń, którzy bezinteresownie i z ochotą będą angażować się dla jego dobra.

(STATUT stowarzyszenie obywatelskie)

 

     Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest zachowanie prawdziwej tożsamości Hlučínska we wszystkich możliwych postaciach od zwyczajów po tradycje, historię, folklor, dziedzictwo materialne itd. Wspólnym mianownikiem wszystkich działań jest edukacja i rozpowszechnianie wiedzy na temat Hlučínska nie tylko wśród odwiedzających ten region gości, ale przede wszystkim wśród tutejszych mieszkańców.
     Tożsamość witalnego i twórczego społeczeństwa może być zachowana dla przyszłych pokoleń jedynie dzięki ludziom, którzy kultywują własne tradycje i świadomie je rozwijają. Dlatego, że właśnie te idee propaguje Muzeum Hlučínska, podjęliśmy decyzję, że naszemu stowarzyszeniu nadamy nazwę „Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Hlučínska”. Czynne wspieranie Muzeum Hlučínska jest naszym priorytetem.
     Jesteśmy stowarzyszeniem niepolitycznym. Chcemy osiągać nasze cele poprzez wzajemną współpracę ze Stowarzyszeniem Gmin Hlučínska jako jego dobry partner i pomocnik. Przedmiotem naszego działania jest również szeroka współpraca ze szkołami, instytucjami naukowymi, organizacjami społecznymi. Regularnie zamierzamy kontaktować się z mieszkańcami regionu w celu zachowania dziedzictwa materialnego (pomoc przy nabywaniu eksponatów do Muzeum Hlučínska) i duchowego (zachowanie autentycznych relacji świadków itp.).

     Szanowni mieszkańcy, wierzymy, że działalność naszego Stowarzyszenia znajdzie wśród Was wielu zwolenników i zyska Wasze poparcie. Przecież pamięć o naszych korzeniach i wspieranie naszej tradycji w której wyrośliśmy wzmacnia naszą własną tożsamość. Swoje poparcie dla Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Hlučínska możesz wyrazić na stronie www.podpora.spmh.cz
Dziękujemy za poparcie!

 

Priorytety:

  • wspieranie powstania stałej wystawy poświęconej całemu regionowi
  • wydawanie własnego czasopisma krajoznawczego „Hlučínsko”
  • wykłady, spotkania, panele dyskusyjne
  • wystawy
  • wycieczki
  • konkursy tematyczne dla szkół

 

Aktualności